ДЖАНФЀЗ

ДЖАНФЀЗ м. Остар. Вид лъскав плътен копринен плат; тафта. Надонесъл е и армагани: мен, помня, някакво шарено петле,.., а на кака, която вече се момува, морав джанфез за елече и огърлица червени бисерчета. Т. Влайков, Пр I, 117-118.

— От перс. през тур. canfes. — Други (диал.) форми: джамфѐз, дженфѐз, джомфѐз, джемфѐз.

Списък на думите по буква