ДЖА̀ПАНЕ

ДЖА̀ПАНЕ, мн. няма, ср. Разг. Отгл. същ. от джапам.

Списък на думите по буква