ДЖА̀ПАНКИ

ДЖА̀ПАНКИ мн., ед. джа̀панка ж. Вид сандали от гума или друга пластична материя, обикн. с една каишка, която минава между палеца и втория пръст на крака, използвани най-често за плаж, баня и под. Лоцманът,.., навярно англичанин, бе в необичайна униформа — джапанки, къси гащета .. и привързана около врата копринена кърпа. Г. Готев, ПШ, 8.

— От англ. japan sandals 'японски сандали', сближено на бълг. почва с глагола джапам. (Вж. М. Въгленов, Няколко нови чужди думи в българския език, БЕ, 1956, кн. 1, с. 56).

Списък на думите по буква