ДЖА̀ПВАНЕ

ДЖА̀ПВАНЕ, мн. ‑ия и ‑та, ср. Разг. Отгл. същ. от джапвам.

Списък на думите по буква