ДЖА̀САНЕ

ДЖА̀САНЕ, мн. няма, ср. Разг. Отгл. същ. от джасам и от джасам се; джаскане.

Списък на думите по буква