ДЖА̀СВАНЕ

ДЖА̀СВАНЕ, мн. ‑ия, ср. Разг. Отгл. същ. от джасвам и от джасвам се.

Списък на думите по буква