ДЖА̀СКАНЕ

ДЖА̀СКАНЕ, мн. ‑ия, ср. Разг. Отгл. същ. от джаскам и от джаскам се; джасане. От непрекъснатото джаскане вратата се откачи.

Списък на думите по буква