ДЖА̀СНАТ

ДЖА̀СНАТ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Разг. 1. Който е заядлив, дръпнат. — Жаравков, какъвто го знаеш, че е джаснат, среща го при Панах и му налага гърба с бастуня си. Ив. Вазов, Съч. X, 15.

2.Който не е с ума си; ударен, пернат, смахнат, налудничав.

Списък на думите по буква