ДЖА̀СНАТО

ДЖА̀СНАТО. Разг. Нареч. от джаснат. От името на царя той написа / фатални думи и се джаснато подписа. К. Христов, ЧБ, 291.

Списък на думите по буква