ДЖАСНЍПРАСНЍ

ДЖАСНЍ-ПРАСНЍ. неизм. прил. и нареч. Остар. и диал. Джаста-праста. И Пано, какъвто си е джасни-прасни, махнал с ръка и рекъл: — Е, голяма работа пък едно венчило и една комка .. Ст, 1960, бр. 727, 2.

Он си е джасни-прасни, недей го закача. Ст. Младенов, БТР I, 529. Наша Стойка не е таквоз момиче, ами според Миря и тя са научила да хортува джасни-прасни! Т. Шишков, ГМ, 40. Всичко се върши малко джасни-прасни, няма кой да контролира работата.

Списък на думите по буква