ДЖАУ̀КАМ

ДЖАУ̀КАМ, ‑аш, несв., непрех. Диал. Джафкам. Още първата вечер, когато сте легнали и се мъчите да заспите, вас ви безпокои кучето на вашите хазяи, което се заяжда зад дворните врати .. или пък,.., полавнува срещу звездите, спира за момент и пак джаука непрекъснато така. Д. Калфов, ПЮН, 21.

Списък на думите по буква