ДЖАУ̀КАНЕ

ДЖАУ̀КАНЕ ср. Диал. Отгл. същ. от джаукам.

Списък на думите по буква