ДЖА̀УЛ

ДЖА̀УЛ м. Физ. Единица за енергия, работа или топлина, равна на работата, извършена от сила 1 нютон при преместване на тяло на разстояние 1 метър по посока на действието на силата. Тези лазери работят на импулсен режим и енергията, излъчвана в един импулс, може да достигне хиляди джаула. К, 1970, кн. 7, 8.

— От англ. собств.

Списък на думите по буква