ДЖА̀УЛОВ

ДЖА̀УЛОВ, ‑а, ‑о, мн. ‑и. Физ. Прил. от джаул.

Списък на думите по буква