ДЖЀБЕЛСКИ

ДЖЀБЕЛСКИ, ‑а, ‑о, мн. ‑и. Прил. от Джебел (село в Родопите).

◊ Джебелска басма. Спец. Вид тютюн от сорта басма, който се отглежда в това село; джебел.

Списък на думите по буква