ДЖЀБЕЦ

ДЖЀБЕЦ, мн. няма, м. Остар. Умал. от джеб.

Списък на думите по буква