ДЖЕБЧИЛЪ̀К

ДЖЕБЧИЛЪ̀К, мн. няма, м. Разг. Джебчийство. Досега поне в историята на джебчилъка не е известно джебчия да е бръкнал в джеба на друг джебчия. ВН, 1961, бр. 3169, 4. "Остави туй наперено старозагорско петле! Повече няма какво да се занимавам с джебчилъка му! Обрал Мински — кажи му "праждосай се!"..." М. Кремен, РЯ, 46.

Обр. Ако тук работата беше за заемане теми и тяхната малко или много самостоятелна обработка (..), то въпросът за контрол би бил съвсем лѝшен,.. Но тука вече имаме чисти преводи и скриване това, т. е. чист джебчилък. П. П. Славейков, Събр. съч. IV, 46.

Списък на думите по буква