ДЖЕВАИРДЖЍЯ

ДЖЕВАИРДЖЍЯ, ‑ѝята, мн. ‑ѝи, м. Диал. Златар, бижутер.

— От тур. cevahirci 'търговец на скъпоценности'. — От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1895.

Списък на думите по буква