ДЖЕВА̀П

ДЖЕВА̀П м. Диал. Отговор. Яз си имам до три сестри; / да опитам мойте сестри; / како ке ми изан даят, / така джевап да ви даам; / али да ме потурчите, / али да ме обесите, / али да ме изгорите. Нар. пес., СбБрМ, 104.

◊ <И> на царя джевап давам. Диал. Съобразителен, умен и смел съм и умея убедително да докажа, че съм прав, да се защитя. Също сипеха пофали и за Доча Войновски, че бил таман човек за кмет, че бил отворен, че могъл и на царя джевап да даде. Т. Влайков, Съч. III, 99.

— От араб. през тур. cevap. — Друга форма: джува̀п.

Списък на думите по буква