ДЖЕВРЀНЦЕ

ДЖЕВРЀНЦЕ, мн. ‑а, ср. Диал. Умал. от джевре.

— От Ст. Младенов, Етимологически и правописен речник на българския книжовен език, 1941.

Списък на думите по буква