ДЖЀВРЯ

ДЖЀВРЯ СЕ, ‑иш се, мин. св. ‑их се, несв., непрех. Диал. Глезя се, лигавя се.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1895.

Списък на думите по буква