ДЖЕДЀ

ДЖЕДЀ, мн. ‑та, ср. Диал. Джаде. От източна страна, от двете страни на Еленското джеде — път, който водеше от през Балкана,.. — за Свищов и Плевен, се беше преселило и заселило селото Чъртовец. Ц. Гинчев, ГК, 280.

Списък на думите по буква