ДЖЕЛА̀ТЕНЕ

ДЖЕЛА̀ТЕНЕ ср. Диал. Отгл. същ. от джелатя и от джелатя се.

Списък на думите по буква