ДЖЕЛЀП

ДЖЕЛЀП м. Остар. и диал. Джелепин. — Черно на бяло получиха от падишаха: всяка година, наесен, тоя и тоя чорбаджия ще кара на Стамбул толкова хиляди брави.. И никой да не закача султановия джелеп, защото той храни войската и столицата. В. Мутафчиева, ЛСВ I, 180.

— От араб. през тур. celep 'търговец на добитък на едро'.

Списък на думите по буква