ДЖЕЛЀПСТВО

ДЖЕЛЀПСТВО, мн. няма, ср. Остар. и диал. Джелепчийство; джелеплик, джелеплък. За развитието му [на кожухарството] спомагали няколко предпоставки: носията на балканджията (кожух, калпак)..; джелепството, което осигурявало сурови кожи; наличието на кърджии и на търговско съсловие. Ив. Коларов, Е, 33. Тате ле, мили свекре ле, / псета ти яли джелепство, / като не ми е либе по волю. Нар. пес., СбНУ ХLIХ, 130.

Списък на думите по буква