ДЖЕЛЕПЧЍЙСТВО

ДЖЕЛЕПЧЍЙСТВО, мн. няма, ср. Остар. Занятие на джелепчия; джелеплик, джелеплък. Изоставил джелепчийството, Севастаки Мицов започна житарство. С него се занимаваше от тридесет години и благодатно го съчетаваше с лихварство. Т. Харманджиев, Р, 46. Не стигаха бащините и чичовите му борчове, ами Стойко вече имаше и свои. Затуй през онази година намисли да зареже и Котел, и джелепчийството, и да улови по гурбет. В. Мутафчиева, ЛСВ I, 21.

Списък на думите по буква