ДЖЕНАБЀТСКИ

ДЖЕНАБЀТСКИ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Простонар. Който се отнася до дженабет и дженабетин.

— От Ст. Младенов, Етимологичен и правописен речник на българския книжовен език, 1941. — Друга форма: джанабѐтски.

Списък на думите по буква