ДЖЕНДЕМЀ

ДЖЕНДЕМЀ нареч. Диал. Поврага, по дяволите.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1895.

Списък на думите по буква