ДЖЕНДЕМО̀СВАНЕ

ДЖЕНДЕМО̀СВАНЕ, мн. няма, ср. Простонар. Грубо. Отгл. същ. от джендемосвам и от джендемосвам се.

Списък на думите по буква