ДЖЕНДЀМСКИ

ДЖЕНДЀМСКИ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Остар., сега простонар. Който се отнася до джендем. На върха кога бяхме, тая стъпалообразност на дъното на тая джендемска котловина не се забелязваше. Ив. Вазов, Съч. ХV, 68.

Списък на думите по буква