ДЖЕНТЛЕМЀН

ДЖЕНТЛЕМЀН м. Остар. Джентълмен. Нарзанов е млад,.. Строг, пестелив в бюрото — вън разточителен джентлемен. Г. Стаматов, Разк. II, 90-91.

— Англ. gentleman.

Списък на думите по буква