ДЖЕНТЛЕМЀНСТВО

ДЖЕНТЛЕМЀНСТВО, мн. няма, ср. Остар. Джентълменство. — Но защо взехте оръжието? Качвайте се. — Благодаря, повече не мога. — Как тъй? Оставяте ме? — Да, по необходимост. — Но това не е джентлеменство, Павлович, моля ви се! Н. Попфилипов, РЛ, 132.

Списък на думите по буква