ДЖЀНТЪЛМЕНСТВО

ДЖЀНТЪЛМЕНСТВО, мн. няма, ср. Поведение, проява на джентълмен. Тая чисто расова черта в характера на аржентинеца е почти узаконена като проява на особено джентълменство към създанията от нежния пол. Св. Минков, ДА, 91.

— Друга (остар.) форма: джентлемѐнство.

Списък на думите по буква