ДЖЕРА̀Х

ДЖЕРА̀Х м. Остар. и диал. Народен лечител-хирург. — Как я изцери? — .. — И ти си се поправил. Да не си бил при Халил, джераха? Й. Йовков, ВАХ, 195.

— От араб. през тур. cerrah. — Друга форма: джера̀ф.

Списък на думите по буква