ДЖЕРА̀ХИН

ДЖЕРА̀ХИН, мн. джера̀хи, м. Остар. и диал. Джерах. Джерахинът беше облечен обикновено и на пояса му се видеше една кутия със сребърни джерахски инстремунти. Ц. Гинчев, ГК, 148.

Списък на думите по буква