ДЖЕРА̀ХСКИ

ДЖЕРА̀ХСКИ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Остар. и диал. Който принадлежи на джерах и джерахин или който служи на джерах и джерахин в лечителската му работа. Понякога,.., той [джерахинът] им казваше: "Аз толкова куршума съм извадил от човешко месо, колкото косми нямате по тялото си; ще се рани някой от вас и ще целувате коляното на Имамоглу — ще пищите под джерахските клещи!" Ц. Гинчев, ГК, 144.

Списък на думите по буква