ДЖЕРЕМЕТО̀СВАНЕ

ДЖЕРЕМЕТО̀СВАНЕ ср. Диал. Отгл. същ. от джереметосвам и от джереметосвам се; джеремене, джеремяване.

— От Ст. Младенов, Етимологически и правописен речник на българския книжовен език, 1941.

Списък на думите по буква