ДЖЕРЕМЯ̀ВАНЕ

ДЖЕРЕМЯ̀ВАНЕ ср. Диал. Отгл. същ. от джеремявам и от джеремявам се; джеремене, джереметосване.

Списък на думите по буква