ДЖЕТ

ДЖЕТ, джѐтът, джѐта, мн. джѐтове, след числ. джѐта м. Нов. Воден мотор (обикн. едно- или двуместен), който се задвижва с помощта на създавана от турбина реактивна водна струя, която го изтласква напред. С най-голям успех [на Варненския плаж] се ползват водните развлечения като возене.. с джет и водно колело. 24 часа, 1998, бр. 206, 18. Теглото на джета е 250 кг за едноместните машини. ДТ, 2000, бр. 292, 19. Два джета, управлявани от германчета, навлезли в забранената зона на стотина метра от плажната ивица. 24 часа, 2000, бр. 194, 5

— Англ. jet.

Списък на думите по буква