ДЖИГАРЯ̀САМ

ДЖИГАРЯ̀САМ. Вж. джигарясвам.

Списък на думите по буква