ДЖИГАРЯ̀СВАНЕ

ДЖИГАРЯ̀СВАНЕ ср. Диал. Отгл. същ. от джигарясвам и от джигарясвам се.

Списък на думите по буква