ДЖИГАРЯ̀СКАНЕ

ДЖИГАРЯ̀СКАНЕ ср. Диал. Отгл. същ. от джигаряскам и от джигаряскам се.

Списък на думите по буква