ДЖИГИТО̀ВКА

ДЖИГИТО̀ВКА ж. Вид конен спорт, при който ездачът изпълнява разнообразни и сложни упражнения върху галопиращ кон, скача и отново възсяда коня в движение, виси отстрани или под корема, като вдига предмети от земята. Те са сръчни във всяка джигитовка, това не беше трудно за тях, и ако се движеха бано и тук-таме се спираха, то беше затова, защото ранените и умиращите предаваха скъпия си товар на ония, които оставаха живи. Й. Йовков, Разк. II, 237-238. Той бил майстор на джигитовката, превъзходен жонгльор и ненадминат в изкуството си да ходи по въже. К, 1963, кн. 8, 38.

— Рус. джигитовка.

Списък на думите по буква