ДЖЍДЖИ

ДЖЍДЖИ неизм. прил. Детск. Джиджан.

◊ Джѝджи-па̀па. Остар. Пържени в масло филии, натопени предварително в разбити яйца и мляко.

— От тур. cicik 'хубав, украсен'. — Друга форма: джѝдже. — От Ст. Младенов, Български тълковен речник..., 1951.

ДЖЍДЖИ

ДЖЍДЖИ междум. Детск. За изразяване на възхищение, задоволство от нещо, което е хубаво.

— От тур. cici 'детска играчка'. — От Ст. Младенов, Български тълковен речник..., 1951. — Друга форма: джѝдже.

Списък на думите по буква