ДЖИЗДА̀Н

ДЖИЗДА̀Н м. Диал. Джуздан. — Дай ми джиздана с книжката — обърна се той към старата. Й. Йовков, Ж 1945, 36.

Списък на думите по буква