ДЖИЛЀТКА

ДЖИЛЀТКА ж. Остар. Жилетка. Из шуменските улици ще мине старият от еснафа с "алафранга" панталон и джилетка, с калеври на краката вместо с емении, върти кехлибарената броеница и си попушва с тънко цигаре. Ст. Станчев, НР, 120. Дядо Моско пое писмото,.., но не го отвори, а го сгъна и го тури в джоба на джилетката си. Й. Йовков, ВАХ, 75.

Списък на думите по буква