ДЖЍПКА

ДЖЍПКА ж. Разг. Джип. В челото на колоната, която се зададе, се движеше черна открита джипка. В. Ченков, ЗХ, 168. Трактористът не се сетил да слезе от желязното седло и да отиде в селото с джипката на председателя, а подгонил трактора направо през равнината. Сл. Македонски, ЕЗС, 54. След половин час джипката стигнала последния завой, преди да се покаже село Могилица. Н. Хайтов, ПП, 150. От широките пролуки на джипката биеха хладни струи. Г. Караславов, Избр. съч. Х, 100.

Списък на думите по буква