ДЖИРА̀НТ

ДЖИРА̀НТ м. Банк. Лице, което прехвърля правата си върху по̀лица или други ценни книжа на друго лице.

— От ит. girante. — Държавните закони на османската империя, 1871.

Списък на думите по буква