ДЖИРА̀ТОР

ДЖИРА̀ТОР м. Банк. Лице, в полза на което се прехвърлят по̀лица или други ценни книжа.

Списък на думите по буква