ДЖИРО̀СВАМ

ДЖИРО̀СВАМ, ‑аш, несв.; джиро̀сам, ‑аш, св., прех. 1. Банк. Чрез подпис върху гърба на по̀лица, чек или други ценни книжа прехвърлям правата си върху тях на друго лице. — Защо го оттикнах?.. За една полица издадена от нас, от Голев и съдружника, джиросана от Джуджева. Ив. Вазов, Съч. Х, 7.

2. Прен. Разг. Пренебр. Прехвърлям работа, отговорност и под. върху друго лице. — Другаде май трябваше да свършим тая работа. Тук няма как да я прикрием... — Какво ще я прикриваш, бе, ще я джиросаме

на оня мръсник Бобев. Б. Райнов, ГН, 188. джиросвам се, джиросам се страд.

Списък на думите по буква